Significante Cijfers Rekenmachine

Rekenmachine


Significante Cijfers


Voer een nummer in:

Aantal Significante Cijfers:

De significante cijfers zijn
Deze Significante Cijfers Rekenmachine berekent het aantal significante cijfers dat een getal bevat en geeft de cijfers weer die significant zijn.

Significante cijfers zijn de waarden in een getal die geteld kunnen worden om precies te zijn. De significante cijfers in een getal zijn die waarden die met zekerheid of een hoge mate van vertrouwen bekend kunnen zijn, terwijl de onbeduidende cijfers die zijn die we niet als zeer nauwkeurig vertrouwen.

Significante cijfers worden veel gebruikt tijdens metingen. Verschillende meetinstrumenten kunnen metingen met verschillende precisie registreren. Sommige meetinstrumenten kunnen veel meer details vastleggen dan andere meetinstrumenten. Als we bijvoorbeeld een liniaal hebben die slechts centimeters meet, kunnen we tot een honderdste van een meter meten. Als we nu de liniaal veranderen en er een krijgen die nu millimeters meet, kunnen we meten tot op een duizendste van een meter. Daarom kunnen we een extra significant cijfer hebben, omdat de liniaal gedetailleerder is en een grotere precisie van de meting mogelijk maakt.

Het is belangrijk om eerlijk te zijn bij het nemen van een meting, zodat de resulterende waarde niet nauwkeuriger lijkt dan de apparatuur die wordt gebruikt om de meting uit te voeren. En hoe we de geregistreerde waarde eerlijk maken, is door het aantal cijfers of significante cijfers te controleren dat wordt gebruikt om de meting te rapporteren. De geregistreerde waarde mag niet meer significante cijfers hebben dan die zijn toegestaan ​​door het meetinstrument.

Dus als we bijvoorbeeld een meting doen en we kunnen bevestigen dat de waarde 230 gram is. De 2 en 3 zijn significante cijfers, terwijl de 0 dat niet is. De 0 is onzeker omdat we er niet op vertrouwen dat deze exact is. Daarom kennen we voor het getal 230 alleen de 2 en 3 met een hoge mate van precisie, terwijl de 0 als het ware onzeker en onbetrouwbaar is. Dus het nummer 230 heeft maar 2 significante cijfers.

Een postweegschaal meet bijvoorbeeld in grammen. Het kan geen tiende van een gram, een honderdste van een gram, enz. meten, alleen in grammen. Meet in gram +/- 1 gram. Daarom kunt u meten tot op 1 significant cijfer nauwkeurig. Een balans met twee panelen kan echter tot een honderdste gram meten. Je hebt dus 3 significante cijfers, één voor de plaatsen, één voor de tiende en één voor de honderdste. Een analytische balans kan tot een duizendste van een gram meten, dus tot 4 significante cijfers.

Bij al deze meetinstrumenten die hierboven zijn besproken, moeten de juiste significante cijfers echter worden gerespecteerd. Stel je voor dat een meetinstrument slechts tot een honderdste gram kan meten als de balans van twee panelen en we zeggen dat het een meting tot op een duizendste van een gram registreert. Dit zou onze resultaten zeer verdacht en onnauwkeurig maken. Als een apparaat maar tot op een honderdste van een gram kan meten, hoe kan het dan een waarde krijgen die zo nauwkeurig is als een duizendste van een gram. Daarom kunnen significante cijfers erg belangrijk zijn in de wetenschappelijke gemeenschap. Toont hoe nauwkeurig een getal is, gebaseerd op het aantal significante cijfers in het getal.

Nu u het belang van significante cijfers kent, gaan we de regels eens bekijken om te bepalen welke cijfers in een getal significant zijn en welke onbeduidend.

Reglement

∙ Alle cijfers die niet nul zijn, zijn significant.
Ex. 5,4789- Alle cijfers zijn niet nul. Alle cijfers zijn dus significant. Het heeft dus 5 significante cijfers.

∙ Nullen tussen niet-nul cijfers zijn significant.
Ex. 2,00008- Alle nullen in dit getal zijn significant. Daarom heeft het 6 significante cijfers.

∙ Nullen aan het einde van een getal zijn significant als het getal een decimaalteken bevat.
Ex. 45,00- De nullen in dit getal zijn significant. Daarom heeft het 4 significante cijfers.

∙ Nullen aan het einde van een getal zijn significant als er een decimaalteken op de plaats staat.
Ex. 12000,- De nullen in dit getal zijn significant. Daarom heeft het 5 significante cijfers.

∙ Nullen aan het einde van een getal zijn niet significant als het getal geen decimaalteken bevat.
Ex. 3.400- Nullen aan het einde van een getal zijn onbeduidend en het getal bevat geen decimale punt.

∙ Nullen links van het eerste cijfer dat niet nul is na een decimaalteken zijn niet significant.
Ex. 0,000076- De nullen in dit getal zijn niet significant. Daarom heeft het 2 significante cijfers.

∙ Nullen na het eerste cijfer dat niet nul is na een decimaalteken zijn significant.
Ex. 0,0005600-De eerste 3 nullen zijn niet significant. De laatste 2 nullen zijn. Daarom heeft dit nummer 4 significante cijfers.

Dit zijn de algemene regels om te weten welke cijfers significant zijn en welke niet.

Om deze rekenmachine te gebruiken, voert een gebruiker eenvoudig een getal in waarvoor hij het aantal significante cijfers in het getal en de cijfers van het getal dat significant is, wil vinden. Na het invoeren van het nummer klikt de gebruiker op de knop "Vind aantal significante cijfers". De resulterende significante cijfers worden automatisch berekend.

Omdat elektronica, net als elke andere wetenschap, met metingen te maken heeft, is het belangrijk om te weten hoe om te gaan met significante cijfers. Afhankelijk van het gebruikte meetinstrument bepaalt hoe nauwkeurig u kunt meten. Om de hierboven besproken redenen kan het gebruik van het juiste aantal significante cijfers erg belangrijk zijn.

Gerelateerde Bronnen