Vetenskaplig Notation KalkylatorKonvertera valfritt antal till vetenskaplig notationVetenskaplig Notation


 

Denna vetenskaplig notation kalkylator konverterar antalet som användaren anger i form av vetenskaplig notation.

Den vetenskaplig notation av ett nummer är ett tal mellan 1.0 och 9.99999 multiplicerat med basen av 10 höjt till en exponent.

Vetenskaplig notation är mycket användbar för att göra mycket stora eller mycket små siffror lättare läsbara och därmed förståliga.

Låt oss som exempel ta siffran 0.00000000000000000000000056. Detta är inte lätt att läsa. Samma antal i vetenskaplig notation är 5,6 x 10-21. Nu är det mycket lättare för forskare att läsa detta nummer. Det är enklare kvantifierade termer nu. Låt oss ta ett mycket stort antal, till exempel 23 000 000 000 000 000. Detta antal i vetenskapliga notationer är 2,3 x 1016. Detta är återigen mycket lättare att läsa och förstå.

Det är därför vetenskaplig notation är så viktig och varför den används och varför du borde veta hur man konverterar eller har en konvertering tillgänglig för att få nummer att vara i vetenskaplig notationsform.

För att vara i vetenskaplig form måste antalet som multipliceras till ett bas-10-nummer och exponenten vara mellan 1,0 och 9,999. Detta är den första regeln om vetenskaplig notation. När siffran är mellan 1 och 10 multiplicerar vi sedan med bas 10. Exponenten för bas 10-numret bestämmer hur stort eller litet antalet är. Om exponenten är negativ, kommer slutvärdet att vara ett nummer mindre än 1. Om exponenten är 0, behåller numret sitt ursprungliga värde. Om exponenten är positiv kommer antalet att vara större än 10.

För att använda denna omvandlare/kalkylator anger en användare bara det nummer som han eller hon vill vetenskapliga notationer och klickar på 'Beräkna' -knappen. Den vetenskapliga noteringen av numret kommer sedan automatiskt att beräknas och visas.

Återigen är vetenskaplig notation en form som används hårt inom det vetenskapliga samfundet för att göra nummer lättare att förstå.

Exempel på beräkningar

Beräkna den vetenskaplig notation av antalet 0,0000023

La réponse

0,0000023= 2,3 x 10-6

Beräkna den vetenskaplig notation av antalet 72 000 000 000

Svar

72 000 000 000= 7,2 x 1010