Znanstveni Zapis KalkulatorPretvorite poljubno številko v znanstveni zapisZnanstveni zapis


 

Ta kalkulator ali pretvornik znanstveni zapis pretvori številko, ki jo uporabnik vnese v obliko znanstvenega zapisa.

Znanstveni zapis števila je število med 1,0 in 9,99999, pomnoženo z bazo 10, dvignjeno na eksponent.

Znanstveni zapis je zelo koristen za lažje branje zelo velikih ali zelo majhnih številk in zato razumljiv.

Kot primer vzemimo številko 0,0000000000000000000056. To ni enostavno prebrati. To isto število v znanstvenem zapisu je 5,6 x 10 -21 . Zdaj je znanstvenikom veliko lažje prebrati to številko. Zdaj je lažje količinsko določiti izraze. Vzemimo zdaj zelo veliko število, na primer 23.000.000.000.000.000. Ta številka v znanstvenem zapisu je 2,3 x 10 16 . To je, še enkrat, veliko lažje brati in razumeti.

To je razlog, zakaj je znanstvena notacija tako pomembna in zakaj se uporablja in zakaj bi morali vedeti, kako pretvoriti ali imeti na voljo pretvornik, da bi številke oblikovali v obliki znanstvenih zapisov.

Če želite biti v znanstveni obliki, mora biti število, pomnoženo z osnovnim številom 10 in eksponentom, med 1,0 in 9,999. To je prvo pravilo znanstvenega zapisovanja. Ko je število med 1 in 10, pomnožimo z bazo 10. Koeficient osnovne številke 10 določa, kako veliko ali majhno je število. Če je eksponent negativen, bo končna vrednost številka manjša od 1. Če je eksponent 0, število ohrani prvotno vrednost. Če je eksponent pozitiven, bo število večje od 10.

Za uporabo tega pretvornika/kalkulatorja uporabnik vnese samo želeno številko in klikne gumb 'Izračunaj'. Znanstveni zapis števila bo izračunan in prikazan samodejno.

Ponovno je znanstveni zapis v znanstveni skupnosti pogosto uporabljen način za lažje razumevanje številk.

Primeri izračuna

Izračunaj znanstveni zapis številke 0,0000023

Odgovor

0,0000023= 2,3 x 10-6

Izračunaj znanstveni zapis številke 72.000.000.000

Odgovor

72.000.000.000= 7,2 x 1010


Sorodni viri

Interval Zaupanja Kalkulator