Güven Aralığı Hesaplama
Güven Aralığı

Bu Güven Aralık Hesaplayıcısı, veri birimi için ortalama, standart sapma ve örnek büyüklüğüne sahip olduğumuz dikkate alındığında, veri kümesinin güven aralığını hesaplar.

Güven aralığı, bir grup veri hakkında ne kadar emin olduğumuzu belirlememizi sağlar- verilerin ortalamaya ne kadar yakın olduğu

Bu hesap makinesi, %50, %60, %70, %80, %90, %95, %98, %99, %99,8 ve %99,9 güven düzeyleri için bir grup veri için güven aralığını hesaplamamızı sağlar.

Örnek olarak, Örneklem sayısı 32, ortalama 33,4 ve standart sapma 42'dir. Bu veriler için %95 güven aralığını hesaplamak istiyoruz. Bunu yaparsak, 18,9 ile 47,9 arasında olacağız. Yani ortalama %18,9 ile %47,9 arasında olduğundan %5 emin olursunuz.

%50'lik bir güven seviyesi en kısa aralığı verecektir, çünkü bu en düşük güven seviyeleridir. Güven seviyesi arttıkça orta katın alt katmana olan güvenini arttırmak için daha geniş bir değer aralığı elde ediyoruz. Bu nedenle, güven artışını arttırdığımızda, daha büyük ve daha büyük bir aralık elde ediyoruz. %99,9 güven aralığı, en geniş güven aralıklarını verecektir.

Güven aralığı hesaplayıcı, standart sapmayı alarak ve örneklem büyüklüğünün kare ile bölünerek, σx= σ/√n formülüne göre güven aralığını hesaplar.

Bu değeri elde ettikten sonra, üst tahmin, üst tahmin = ortalama + (standart sapma) (tα) hesaplarız. Tα, bir değer tablosuna dayanan bir değer aranarak elde edilir. Formülü hesaplıyoruz: daha düşük tahmini, daha düşük tahmini = ortalama - (standart sapma) (tα değeri).

Bu hesap makinesini kullanmak için kullanıcı, ortalama, standart sapma, örneklem büyüklüğü ve bilinmesini istedikleri güven aralığı girer ve 'Hesapla' düğmesini tıklar. Elde edilen güven aralığı hesaplanacak ve görüntülenecektir.

Belirli bir konunun güven aralığını hesaplamak, elektronik dahil olmak üzere herhangi bir bilim için faydalı olabilir.

Örnek

Veri seti için %95 güven aralığını hesaplayın: ortalama maliyet 193,73, standart sapma 26,73$ ve numune sayısı 25'tir.

σx= σ/√n= 26,73/√25= 5,35

Since the sample size is small (less than 30), we take the sample size and subtract 1 to get the degree of freedom (df). Hence, we get 2.064 if we find tα with confidence level of 95 for n -1 = 25 = 24.

üst tahmini= 193,32 + (2,064)(5,35)= 204,36

daha düşük tahmini= 193,32 - (2,064)(5,35)= 182,28

Dolayısıyla, öğenin ortalama maliyetinin 182,28 ila 204,56 dolar arasında olacağından %95 emin olabiliriz.İlgili Kaynaklar

Bilimsel Gösterim Hesaplama

Kısmi Türev Hesaplama